Donation Store

 

Donation Store Soon to Open to Support St Michael's Children's Home

This project is a step ahead towards St Micahel's becoming a self-sustaining institution.

 

The rehabilitation center and the fourth family house are being built, the overhead costs of the community house are needed to be funded, financial support needs to be provided for the children who pass 18 and have to start life on their own. Among others, these are a few causes that will be served by the Donation Store.

 

Products sold in the store come from various sources:

 

1. Many of our supporters find it easier to send in-kind contribution to the oprhanage rather than financial contribution. However, not all of these donations can be used directly for the benefit of the children. The donation store is going to link these donors and the needs of the children so that 100% of the contributions can serve their benefit and needs.

 

2. We will reach out to new donors as well: private persons living in the vicinity of the donation store(s), small and large businesses.

 

3. Handcrafts made by the kids at St Michael's will make shopping at the donation store more unique for customers. Meanwhile, products available in the store will always be at the disposal of the children living at the children's home free of charge.

 

Donors contributing to the donation store will receive a formal acknowledgment letter in order to make the transaction transparent.

 

The donation store aims at serving St Michael's 18+ Project as well. In this project, the institution prepares the children for independent life so that they have a successful transition from childhood to young adulthood. For those kids who are interested, the donation store will offer internship, summer job, or volunteer job in order for them to get work experience.

 

We would like to open the first donation store in Budapest, Hungary.

 

Future plans include a chain of donation stores, including Transcarpathia, Ukraine, as soon as the circumstances and sufficient experience allow further development.


Adománybolt

 

Adománybolt nyílik a Szent Mihály Gyermekotthon támogatására

Ez az új projekt azt a célt szolgálja, hogy a Szent Mihály gyermekotthon egy lépéssel közelebb kerüljön az önfenntartó működéshez. Épül a rehabilitációs központ és a negyedik lakóház, nehézséget okoz a közösségi ház fenntartására, és a 18. évüket betöltő neveltjeink első önálló éveihez is szükség van anyagi alapra. Többek között ezeket a célokat szolgálja majd a gyermekotthon adományboltja. A bolt a termékeit több forrásból kapja:

 

1. Sok támogatónak tárgyi adománnyal könnyebb segíteni a gyermekotthon projektjeit. Viszont nem minden tárgyi adományt tudnak a gyerekek felhasználni. Az adománybolt összekötő kapocs kíván lenni az adományozók és a támogatottak között, hogy az adományok 100%-a szolgálhassa a gyermekek igényét és mindenekelőtt szükségét. Az adományozók minden esetben értesülnek majd arról, ha adományuk a bolton keresztül kerül a gyermekotthon céljainak felhasználásra.

 

2. Új adományozókat is szeretnénk bevonni ebbe a projektbe: a boltok környékén lakó civileket, adakozni kívánó vállalatokat, kisebb vállalkozásokat.

 

3. Az adománybolt kínálatát egyedivé teszik majd az intézmény gyermekei által készített ajándéktárgyak, köztük a gyermekotthon zenekara által készített CD-k is.

 

Eközben a gyermekotthon lakói számára a boltba kerülő termékek bármikor ingyenesen a rendelkezésére állnak.

 

Az adománybolt minden adományozó részére adománylevelet állít ki, így nyomon követhető az adomány útja, felhasználása.

 

Az adománybolt összefonódik a gyermekotthon 18+Projekt - jével is, mely az otthonban felnevelkedett nagykorúak beilleszkedését segíti a társadalomba. A boltban a 18 év feletti fiatalok kapnak majd lehetőséget arra, hogy szakmai gyakorlatot, nyári munkát vagy önkéntes munkát végezhessenek, és ezzel munkatapasztalatot szerezzenek.

 

Az első adományboltot Magyarországon szeretnénk megnyitni.

 

Későbbi terveinkben szerepel, hogy amint a körülmények és a megszerzett tapasztalatok lehetővé teszik azt, egy egész üzlet hálózatot építünk ki, többek között Kárpátalján is.

"18+ Project"

 

St. Michael's Children's Home in Rativci is currently raising 24 orphan and abandoned children in three families. According to government regulations, these kids can stay in our institution until they are 18 years old or they complete their highschool education. However, there is no further arrangement for these youngsters where they could go until they have a job and can buy or rent an apartment on their own.

 

Experience shows that some 10% of the children coming from state owned orphanages can successfully integrate into society. The rest become criminals, victims of human trafficing, end up in jail, in mental rehabilitation institutions, or simply don't survive.

 

We would like to take care of these kids in their years of transition from childhood to adulthood so that they do not become homeless under any circumstances and have sufficient time to establish a balanced life.

 

The local government in Rativci, where our children's home is located, offered five building sites for the institution at an affordable price where we can build apartments for 18-year-old orphans. Each of the five sites is 40m x 30m and they are situated next to each other. 0.6 hectare of arable land is also provided along with each individual site. Once the rehabilitation center and the fourth family house are completed at the orphanage site, these apartments will needed to be built. Preliminary plans limit the time young orphans can stay in these apartments in 3 to 4 years depending on how quickly and smoothly they can establish their independent life.

 

The other part of the "18+ Project" is designed to help kids gain professional training and work experience in a field according to their likeness and talent. Carpentry, sewing, confectionery, agriculture are a few from among the professions that our kids can choose from and practice. St. Michael's Children's Home is working to set up a network of successful and skillful professionals who volunteer to train interested orphans for their profession not only sharing the knowhow with the kids but also helping them realize what it takes to be a good professional or to build up and run one's own business ethically yet successfully.

 

For those who wish and are able to start a business on their own, we would like to provide microcredit to help their initial investment. Microcredits are provided without interest, which also aims at alleviating the burden of a start up business.

 

Our plan is to involve in the "18+ Project" all the kids raised in family type children's homes in the Diocese of Munkacs.

 

If you would like to support the 18+ project and/or help finance the construction of the apartments, please go to this (link).


"18+ Projekt"

 

A ráti Szent Mihály Gyermekotthon jelenleg 24 árva és elhagyott gyermeket nevel 3 családban. Az állami szabályozás szerint ezek a gyerekek 18 éves korukig maradhatnak az intézményünkben, illetve amíg befejezik középiskolai tanulmányaikat. A gyerekotthonból, vagy állami árvaházból kikerülve azonban nincs hova menniük. Nincs olyan intézményrendszer, amely segítené őket addig, amíg munkát találnak, és képesek venni vagy bérelni lakást maguknak.

Eddigi tapasztalatok szerint az állami árvaházakból kikerült 18 éveseknek kb. 10%-a tud csak sikeresen integrálódni a felnőtt társadalomba. A többiek bűnözőkké válnak, emberkereskedelem áldozatai lesznek, sokan börtönökben végzik vagy elmegyógyintézetekben, illetve egyszerűen nem élik túl ezt az átmeneti időszakot.

Mi szeretnénk sikeresen átsegíteni a gyerekeket ezen a nehéz időszakon, hogy semmi esetre se váljanak hajléktalanná, és legyen elég idejük arra, hogy kiegyensúlyozott életet alakítsanak ki maguk számára.

A ráti önkormányzat jutányos áron felajánlott 5 telket az intézményünk számára, ahol lakásokat építhetünk a 18 év feletti neveltjeinknek. A telkek 40mx30m nagyságúak, és mindegyikhez tartozik egy 0.6 hektáros termőföld is. Amint a rehabilitációs központ illetve a 4. lakóház felépül a gyermekotthon területén, ezeket a lakásokat kell felépítenünk a pályakezdő árváinknak. Előzetes tervek szerint a fiatalok 3-4 éven át kaphatnak szállást ezekben a lakásokban, attól függően, hogy kinek mennyi idő alatt sikerül megalapozni a jövőjét és önálló életet kezdeni.

"18+ Projekt" másik része azt a célt szolgálja, hogy segítse a gyerekek szakmai képzését és munkatapasztalat szerzését olyan szakterületen, amit ők választanak érdeklődésük és tehetségük alapján. Asztalos mesterség, varrás, cukrászat, mezőgazdasági képzés csak néhány a választható szakmák közül. A Szt. Mihály Gyermekotthon azon dolgozik, hogy kialakítson egy kapcsolatrendszert olyan szakemberekkel, akik önkéntesen vállalják érdeklődő és tehetséges árva gyerekek képzését, szakmai gyakorlatát, és közben átadják ezeknek a fiataloknak tapasztalataikat arról, hogyan kell etikusan és mégis sikeresen vállalkozást felépíteni és vezetni.

Azon fiataljaink számára, akik szeretnének és felkészültek arra, hogy saját vállalkozást indítsanak, mikrohitellel szeretnénk segíteni az indulást. A mikrohitel kamatmentes, amely szintén azt a célt szolgálja, hogy könnyítse egy induló vállalkozás kezdeti nehézségeit.

Az a tervünk, hogy a "18+ Projektbe" bevonjuk a Munkácsi Egyházmegye minden családi típusú gyerekotthonának neveltjét.

 

Ha szeretne közreműködni az 18+ Projekben, illetve anyagi hozzájárulásával támogatná az építendő apartmanokat, kérjük tegye meg itt (link).

Rehabilitation Center

 

As of 2010, St. Michael's Children's Home consists of three family houses and an administration/ community building. A rehabilitation center is under construction, as well as a fourth family house which, once finished, will mark the completion of the St. Michael's Children's Home construction project.

 

All of our children come from highly disadvantaged circumstances with various health issues. Respiratory problems are common for those coming from government owned orphanages. Others have more serious medical conditions like digestive disorders, growth hormone deficiency, or various physical disabilities. In addition, almost all of the children struggle with traumatic memories that require professional attention for recover.

 

St. Michael's rehabilitation center is going to serve orphaned and abandoned kids' recovery from physical and psychological conditions and disorders. It is an important mission of our institution to provide quality life for our children, which beings with the restoration of health.

 

The construction of the rehabilitation center started in 2009 when the foundations were laid and the walls of the first floor were built. In the course of 2010, the second floor was added and the roof structure set up.

 

Currently, St. Michael's Children's Home is looking for sponsors to contribute to the remaining expanses :

 

  • windows and doors
  • inside and outside plastering
  • water, electricity and heating installation
  • furnishing
  • rehabilitation equipment

 

If you would like to contribute to the remaining costs of the rehabilitation center's construction please go to this (link).

Rehabilitációs Központ

 

2010-ben a Szt. Mihály Gyermekotthon 3 családi házból és egy adminisztrációs/közösségi épületből áll. Egy rehabilitációs központ van épülőfélben, és a projekt lezárásaként még egy lakóház fog épülni a gyermekotthon területén.

Minden gyerek, aki hozzánk kerül, halmozottan hátrányos helyzetű közegből jön, és mindegyiküknek van kisebb-nagyobb egészségügyi problémája. Légzőszervi problémák általában jellemzik azokat, akik állami árvaházakban éltek korábban. Vannak komolyabb egészségügyi esetek is, úgy mint emésztési zavarok, növekedési hormonzavar, vagy akár különféle mértékű fizikai sérülések is. Mindehhez társulnak még azok a hányatott múltból fennmaradt traumatikus emlékek, amelyeknek a feldolgozásához szakemberek segítségére van szükségük ezeknek a gyerekeknek.

A Szt. Mihály Gyermekotthon rehabilitációs központja árva és elhagyott gyerekek fizikai és pszichés rehabilitációját fogja szolgálni. Intézményünk egyik legfontosabb küldetése az, hogy minőségi életet adjon a neveltjeinek, amely feladatnak és folyamatnak szerves része az egészség helyreállítása.

A rehabilitációs központ építése 2009-ben kezdődött. Ekkor készültek el az alapok, illetve az első szint falai. 2010 folyamán megépült a második szint, és a tetőszerkezet.

 

Jelenleg, a Szt. Mihály Gyermekotthon támogatókat keres a fennmaradt költségekhez:

 

  • ablakok, ajtók
  • külső és belső vakolás
  • víz, villany és fűtés beszerelése
  • bútorok
  • rehabilitációs műszerek és eszközök

 

Ha szeretne hozzájárulni a rehabilitációs központ fennmaradt költségeihez, kérjük tegye meg itt (link).

4th Family House

 

Saint Michael's Children's Home currently has three family houses and an Administration Building.

 

The construction of the fourth family house will be started soon. It will provide a home and family for another 10 orphaned / abandoned children.


If you wish to support the building costs of the 4th family house please contact us Contact Page


 

4. Lakóház

 

A Szent Mihály Gyermekotthon jelenleg 3 lakóházból és egy központi ellátó épületből áll.

Hamarosan elkezdődik a negyedik lakóház építése, amely újabb árva és elhagyott gyerekeknek ad majd otthont és családot.


Ha szeretné támogatni a 4. lakóház építési költségeit, kérjük irjon emailt.