Scouting in the Child Mission

 

One of the main goals of St. Michael's Children's Home is to help its kids get through their tragic pasts as soon as possible.

 

Scouting is playing an increasingly larger role in this mission. The children first found out about scouting in 2009 when they participated in the opening day of the scouting troop of Mukachevo. There they heard about the activities each scouting group had done in the past year.

 

In April 2010, Marshall Jessica of the Buffalo, NY troop of the Hungarian Scouts Association in Exteris, volunteered here for 10 days and established our three scouting groups. Our children are divided as follows: Sunflower Group (the youngsters), the Rose Group (older girls) and the Buffalo Group (older boys named after the Jessica's hometown in appreciation for her contribution).

 

Rativci is a small Hungarian town near Uzhhorod with approximately 1300 inhabitants. To the best of our knowledge there has never been a steady scout troop. Not long after the change of regime, a small scout troop formed with the aid of Uzhhorod leaders. Unfortunately in a couple of years, it disbanded due to heavy migration out of the country.

 

We were left with no foundation to build on: no troop or group leaders. We looked for volunteers to help us restart and strengthen scouting: Livia Botyanszki of the San Francisco, California scouting troop volunteered for the task. from October 2010 to February 2011, she held weekly scouting sessions for the children of St. Michael's Children's Home. Members of the troop learned the scout commandments, practiced 'rovásírás', and participated in group activities.

 

We will now be able to send children to the group leader training camps, which will hopefully solve the issue of an adequate leadership overtime, and the rest of the children in town will be able to join our scouting troop as well. The need and the enthusiasm is already there.


Cserkészet a gyerekmisszióban

 

A Szent Mihály Gyermekotton egyik fő feladata az, hogy az ide költöző gyerekeknek segítsen minél előbb túllépni tragikus múltjukon.

 

Ebben a segítő folyamatban egyre nagyobb szerepet kap a cserkészet. A gyerekek 2009 szeptemberében hallottak először és részletesen a cserkészéletről, amikor részt vehettek a munkácsi cserkészcsapat évnyitóján, és meghallgathatták az ottani őrsök éves beszámolóit.

 

A gyerekotthon három cserkész őrse 2010 áprilisában alakult, amikor a Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik buffaloi tagja, Marshall Jessica 10 napot töltött a gyerekotthonban önkéntesként, és megismertette a gyerekeinkkel a cserkészet alapjait. A mellékelt képeken látható a három őrs: a kiscserkészek Napraforgó őrse, a lánycserkészek Rózsa őrse, és a fiúk (amerikai) Bölény őrse, stílusosan Jessica tiszteletére elnevezve.

 

Rátról tudni kell, hogy ez egy Ungvár melletti kis falu, történelmét és hagyományait tekintve magyar, kb. 1300 lakossal. Tudomásunk szerint soha nem volt állandó cserkészcsapata. Nem sokkal a rendszerváltás után ungvári vezetéssel alakult egy kis csapat, de csak egy-két évig működött, és aztán megszűnt, valószínűleg az akkori nagyarányú elvándorlás miatt (főleg Magyarországra).

 

Nem volt tehát kire hagyatkoznunk, nincsenek tisztjeink, őrsvezetőink. önkéntest kerestünk, aki segít nekünk a gyerekotthonban elindítani és megerősíteni a cserkészetet: Botyánszki Lívia, a kaliforniai cserkészcsapat segédtisztje vállalkozott erre a feladatra. 2010 októberétől 2011 februárjáig heti rendszerességgel foglalkozott a gyerekotthon három cserkészőrsével. A gyermekotthon cserkészcsapatának tagjai megtanulták a cserkésztörvényeket, gyakorolták a rovásírást, és nagyon élvezték a közös játékokat.

 

A következő kárpátaljai őrsvezető képzőbe már fogunk tudni küldeni gyereket, és reményeink szerint lassan megoldódik az utánpótlás. Így reméljük, hogy hamarosan lesz annyi kapacitásunk, hogy a falusiakat is be tudjuk vonni a cserkészéletbe. Az igény és a lelkesedés mindenképp megvan a helyi gyerekekben is erre.

Volunteer Program

 

Each year there are a number of volunteers who contribute to the work and mission of St. Michael's Children's Home:

 

 • they do physical labor on construction projects
 • they help with project development
 • they spend quality time with the children playing with them and talking to them
 • some contribute to the kids’ well-being with their professions by providing dental care for our kids or organizing singing and music lessons
 • some organize summer camps
 • while others teach them English, scouting, or just help them with their homework

 

Our volunteers come from various countries such as Ukraine, Hungary, Slovakia, Romania, the Netherlands and the US.

 

For more details on volunteer opportunities please go to the Help Us Page

 

For further details on who helped us in our mission in 2012 please go to our Sponsors Page

Önkéntes Program

 

Minden évben sok önkéntes segíti intézményük munkáját és misszióját sokféle módon. Vannak, akik:

 

 • fizikai munkát végeznek az építkezésen
 • projektfejlesztésben segítenek
 • értékes időt töltenek a gyerekekkel: játszanak és beszélgetnek velük
 • néhányan szakmai tudásukkal szolgálják a gyerekek javát: fogorvosi ellátást nyújtanak nekik, ének és zeneórákat tartanak a gyerekotthonban
 • nyári táborokat szerveznek a gyerekeknek
 • angolra és cserkészetre tanítják őket, illetve segítenek nekik a házi feladatban

 

Önkénteseink különféle országokból jönnek hozzánk, többek között: Ukrajna, Magyarország, Felvidék, Erdély, Hollandia, az USA.

Részletek a Segítség oldalon. További információ a gyerekotthon önkénteseiről 2012-ben ezen a linken olvasható: Támogatóink Sponzorok oldal.

Music and Singing

 

Music and singing are among the important and favorite activities of our children. A few of them have learnt to play the violin and attended music theory classes for one or two years.

 

Since September 2010, József Ivaskovics, musician and composer has also taught singing and music to St. Michael’s kids once a week. These classes gradually developed into an independent music school at St. Michael’s Children’s Home. Playing the block flute, the guitar, the drums, singing and performing together might as well be called music therapy.

 

Some of the instruments were donated to the children and some were bought from the funds raised at our Christmas Concert on December 18, 2010 ( link).

Zene és ének

 

Az ének és a zene fontos és kedvelt elfoglaltsága a gyerekeinknek. Néhányan már egy-két éve tanulnak hegedülni, és zeneelmélet órákra járnak.

 

2010 szeptembere óta pedig Ivaskovics József, zenész, zeneszerző foglalkozik a gyerekotthon összes gyerekével hetente egyszer. Ezek az ének és zeneórák lassanként a gyerekotthon önálló zeneiskolájává fejlődtek. Furulya, gitár, dob, együtt éneklés és közös fellépés. Mindezt nevezhetnénk akár zenés terápiának is.

 

A szükséges hangszereket részben ajándékba kaptuk, részben pedig a 2010-es karácsonyi jótékonysági koncert (link) bevételéből vettük a gyerekeknek.

 

"A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el" (Nemes I.)